Nyheder

Opråb

Efter mange måneders arbejde, er forlagets første bog Opråb udgivet.

Bibliografi over kinesiske værker på dansk

Hjemmesiden er netop blevet opdateret med en bibliografi over kinesiske værker på dansk. Sand & Jern håber, at den vil være nyttig for studerende eller andre interesserede i kinesisk litteratur. Det er vores målsætning at holde bibliografien opdateret og modtager gerne henvendelser såfremt dette ikke er tilfældet. Du kan finde bibliografien i hovedmenuen under Litteratur -> […]

Lu Xun, Opråb

  Lu Xun, Opråb Forestil Dem et ubrydeligt jernkammer uden den mindste åbning og hvori adskillige mennesker ligger og sover. Inden for kort tid vil alle dø af iltmangel, men de vil møde døden i søvne og derfor undgå at lide. Skulle man nu i stedet hæve stemmen og vække et par af de lettere […]

De første skridt

Forlaget Sand & Jern er det første forlag i Danmark, som udelukkende fokuserer på at bringe kinesisk litteratur til danske læsere. Danmark har, i modsætning til andre skandinaviske lande, ikke ret mange oversættelser af kinesiske klassikere. Det har naturligvis en effekt på offentlighedens indblik i kinesisk kultur, og det er denne problemstilling vi vil forsøge at […]

Oversættelser

Lu Xun, “Hjemstavn” (1921)

I bidende kulde tilbagelagde jeg mindst to tusinde li for at nå hjem til det sted jeg havde forladt for over tyve år siden. Det var sidst på vinteren, og da båden nærmede sig min hjemstavn, trak skyerne sammen, og en kold vind hylede i kabinen. Gennem sprækkerne i bambusskotterne kunne man ane en håndfuld […]

Mere

Lu Xun, “Den kinesiske mur” (1925)

Den mægtige Kinesiske Mur! Et ingeniørarbejde som er aftegnet på landkortet og formodentlig kendt af enhver på jorden med blot et minimum af dannelse. Men sidste ende formåede den kun at slide et utal af arbejdere til døde – den magtede aldrig at holde barbarerne ude. Selvom den i dag står som et levn fra […]

Mere

Røde Klippe

Røde Klippe   Dybt i sandet lå et gammelt spyd med kun jernet velbevaret Jeg sleb det blankt og i dets glans stod fortiden pludselig klar Du Mu (803-852) Ligesom i Du Mus digt må man skrabe i overfladen før substansen træder frem. Spyddet er et levn fra slaget ved Røde Klippe – det legendariske slag […]

Mere